На 1 ноември 2014г. се проведе 23-ти есенен математически турнир "Черноризец Храбър". По традиция и тази година той бе проведен в ПМГ "Св.Климент Охридски" - гр.Силистра, която е една от 14-те математически гимназии в България, приели това домакинство.

Турнирът е посветен на деня на Народните будители и се провежда под научно-методическото наблюдение на екип от Института по математика и информатика при БАН, като целта на участие не е еднократно успешно представяне, а поредна стъпка в покоряването на интелектуални върхове, достигани в науката, наречена математика.

В тазгодишното състезание взеха участие над 300ученици от всички възрастови групи в област Силистра - от втори до дванадесети клас.

Горди сме с постиженията на учениците от ПМГ, завоювали първите места:

Рей Сато - първо място, 5 клас

Димо Красимиров Савов - първо място, Виктор Чавдаров Нейков - второ място, Александър Ангелов Ангелов и Марин Йорданов Антонов - трето място, 8 клас

Възрастова група 9-10 клас:

Габриел Юлиянов Костадинов - първо място, 10 клас; Владислав Александров Костов - второ място, 10 клас; Ирина Георгиева Куртева, 9 клас

Възрастова група 11-12клас: Петър Пламенов Скорчелиев - първо място, 12 клас; Николай Василев Николов - второ място, 11 клас; Станислав Светлинов Стефанов - трето място, 11 клас

Поздравления и за техните преподаватели по математика: Галина Тодорова, Гинка Николова, Диана Куртева и Анелия Невска.