От 31.10 до 3.11.2014 г в град Видин се проведе XIII Национално състезание по природни науки и екология, включено в Националния календар за извънкласни и извънучилищни дейности на МОН.Традиционно състезанието се провежда в два дни, като в първия ден се представят постери, макети, действащи модели и други свързани с ученически проучвания в областта на химията, физиката и биологията , а също така и с проблеми касаещи опазването на околната среда.Втория ден на публична защита посредством презентации учениците представят проектите си пред своите връстници и пред компетентно жури, включващо преподаватели от висши учебни заведения.

Конкуренцията бе изключително висока, представени бяха над 30 проекта в две възрастови групи на ученици от цялата страна.

Възпитаниците на Екоклуб "Пеликан" към ОДК затвърдиха традициите и се представиха отлично с два проекта . Проектът "В дълбините на Сребърна" на Деница Еникова - член на Екоклуба , 12 клас на ПМГ "Св.Кл.Охридски" спечели първо място с оценка отличен 6.00, признаваща се за взет кандидатстудентски изпит в 7 седем Висши учебни заведения - СУ "Св.Кл.Охридски", Пловдивски университет, Югозападен университет, Химикотехнологичен университет, Шуменски университет и др.Тя впечатли компетентното жури под председателството на доц.Божидар Галуцов от СУ "Св.Кл.Охридски" с двугодишните си проучвания върху малко известни видове зоопланктон в езерото и влиянието им върху екологичното равновесие.Според журито нейният проект е бил с най- висока научна стойност. Той е резултат от съвместната работа на Деница с нейния научен консултант Веселка Цавкова - гл.асистент, хидробиолог в екологичната станция на БАН в Сребърна. Само преди седмица в град София Деница представи своите проучвания и на ученическа научна сесия организирана от БАН в чест на 145 годишнината от създаването й, където отново е сред първенците и ще й бъде предоставена възможност да продължи и занапред с научни проучвания под ръководството на специалисти от БАН.

Вторият екип от Екоклуб "Пеликан"- Иван Александров - 12 клас ПГМТ "В. Комаров" и Михаела Тодорова - 11 клас на ПГСУАУ "Ат.Буров "представиха проект на тема Академия "АРТ-ЕКО" , свързващ екологията и изкуството .Проектът е резултат от съвместнта работа между Екоклуб "Пеликан" с р-л Йорданка Маринова и школата по изобразително изкуство към ОДК с ръководител Живка Ковачева.Дейностите по проекта са подкрепени от Община Силистра в рамките на конкурсните сесии "Младите за Силистра" и "Не на насилието и наркотиците". Те също получиха отлична оценка 5.50, признаваща се взет изпит във ВУЗ.

Така отново бе затвърдена традицията ОДК - Силистра да е сред първенците в това престижно състезание по природни науки и екология.