На 03.11.2014г. в ПЗГ "Добруджа" се проведе вълнуваща среща на учениците от гимназията с участници от 18 поход " По пътя на шейх Бедреддин". Участници в похода и гости на гимназията бяха проф. д.и.н. Христо Матанов, г-жа Христина Маркова - главен експерт в МОН, д-р Анатолий Кънев - председател на КПД "Родно Лудогорие" и Ивелина Петрова - ст.експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО, гр.Силистра.

Проф. Матанов акцентира в своето експозе за ролята на Бедреддин като радетел на идеята за единство между християни и мюсюлмани. Д-р Кънев и г-жа Маркова пожелаха на учениците активно участие и успех в националната викторина-конкурс посветена на делото и личността на шейх Бедреддин.

Участниците в похода имаха и възможността да се запознаят с фотодокументалната изложба в училището посветена на 100-годишнината от основаването на Земеделската гимназия.