На 1,2 и 3 ноември 2014 г. се проведе XIII Национално състезание по "Природни науки и екология" в гр.Видин. Учениците Таня Стоянова Дечева и Ивайло Валериев Тодоров от 12а клас на ПГПТ "Евлогий Георгиев" - гр.Силистра със специалност "Екология и опазване на околната среда" бяха високо оценени и вече са студенти във ВУЗ-ове признаващи отличията за кандидат - студентски изпит. Участниците представиха и защитиха проект на тема "Мониторинг и качество на питейната вода". Консултанти на проекта са: инж.Ралица Михайлова и г-жа Венцислава Ангелова.

Националното състезание по "Природни науки и екология" е специфична форма за насочване и насърчаване на учениците към проблеми и дейности свързани с опазването на околната среда и за търсене на нови области и приложения на екологичните изследвания. Специализираното жури под ръководството на доц.д-р Б.Галуцов класира участниците и присъди наградите. Тържественото награждаване се състоя в ПМГ "Екзарх Антим I" в гр.Видин на 2 ноември от 16,00 часа. Участието в подобни форми мотивира учениците да се включват активно в учебния процес и извънкласните дейности, води до формиране на активна гражданска позиция по екологични проблеми.

Честито на новите студенти и на добър час!