На 28 октомври в ПМГ "Св.Климент Охридски" бе учреден клуб "Васил Левски". Участници в клуба са родолюбиви ученици от 8 до 12 клас, а председател е г-жа Маргарита Александрова. В ръководството са Иван Савов, 12а клас - зам.председател и Петър Георгиев, 10а клас - секретар. На събитието присъства г-жа Цветана Цанова - председател на клуба в града и член на общонационалния клуб "Васил Левски". Идеята на клуба е патриотичното възпитание на младите хора и съхраняване на историческата памет и борбен дух.