106 мултимедийни презентации спориха за призови места в Националния конкурс "Водата - извор на живот". Състезанието се проведе на 21.03.2014г. в гр.Бургас, в навечерието на Световния ден на водата- 22 март. Основополагащо беше мотото "Чиста вода за здравословен живот".

След предварителна селекция до защита бяха допуснати 17 ученически екипа, от които 4 от гр.Силистра: ОДК, НАО "Г.Галилей", ПГСУАУ "А.Буров" и ПГПТ "Евлогий Георгиев".

Индивидуални участници и тричленни екипи представиха своите презентации пред жури от специалисти в областта на екологията и опазването на околната среда.

В Националния форум Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев" - Силистра бе представена от екип в състав: Таня Дечева, Ивайло Тодоров и Нурхан Фехим, ученици от ХI и XII клас, изучаващи професиитe "Еколог" и "Лаборант в ХВП". Освен с перфектно представяне на презентацията "Водата, на която можем да се доверим", те впечатлиха журито и присъстващите с придобитите си професионални компетентности, личен принос за разработката и отличната ѝ защита.

Таня Дечева сподели: "Тъй като изучаваме органолептични, химични и микробиологични анализи, решихме да приложим знанията и уменията си, придобити в нашите химически лаборатории, като сами извършим мониторинг на питейната вода на ул. "Седми септември"№57 , където се намира нашето училище. Анализирахме пробите по осем показателя , като сравнихме нашите резултати с Наредба № 9 за качеството на водата , предназначена за питейно - битови цели и с Директивата на Европейския съюз. Издирихме и преведохме нормативни документи на съседни на България страни: Румъния, Турция, Сърбия и Гърция. Научихме и много нови и интересни факти за водата с помощта и на нашите консултанти от "ВиК"ООД гр.Силистра, ИАОС-Басейнова дирекция на водите и РЗИ- гр.Силистра, на които специално благодарим!"

С блестящото си комплексно представяне, под ръководството на инж.Ралица Михайлова и инж.Нина Николова, екипът заслужено завоюва второто място.

Поздравления за участниците, представили достойно не само ПГПТ "Евлогий Георгиев", а и област Силистра!