От 19.10.2013г. до 20.10.2013г. в гр.Бургас се проведе XII Национално състезание по природни науки и екология. Ученикът от 11а клас Петър Петров взе участие като член на астроклуб "Персей" към НАО "Г.Галилей" с проекта "Кен-енерджи". В него се използват кенчета за затопляне на помещение, използвайки слънчевата енергия. Петър се класира на 5 място с оценка Отличен 5,75, признаваща се от ВУЗ и получи специалната награда на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр.Варна - прием в гражданска специалност по избор.