Съгласно календарния план на МОН в периода от 1 до 3 ноември 2013г. в гр.Плевен се проведе VI Национално състезание за ключови компетентности по природни науки. След проведен на 21.10.2013г. областен кръг за участие в Националното състезание се класираха учениците от ПМг "Св.Кл.Охридски": Нели Стоянова и Галена Минчева от 10в клас. Състезанието за ключови компетентности по природни науки е отборно. Участниците, които са двама от всяка област формират екип на случаен принцип от 6 ученика и решават казуси. Решенията се представят пред комисия. Участниците от ПМГ се класираха на второ отборно място в екип с ученици от София, Шумен и Плевен.

Честито на победителите!