От 25.02.2013г четиридесет ученика от ПГС "Пеньо Пенев"-гр.Силистра се включиха в проект BG051PO001-3.3.07-0001- "Ученически практики", който им дава възможност за качествена практическа подготовка в реални работни условия.

Десетте фирми от град Силистра - "Меткон" ЕООД, ЕТ "Лъки - комерс", Община Силистра, "Стройпроект" ООД, "Благстрой" ООД, ЕТ "Куртев-гарант", ЕТ "Фонтан-90", "Строител-2005" ЕООД , "Задгранично строителство" АД и ЕТ "Домремонтстрой" осигуряват работни места и наставници, съответстващи на специалността "Строителство и архитектура", която се изучава в професионалната гимназия.

Основни цели на проекта са:

• предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици

• улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар

• изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса

Учениците ще проведат практическото си обучение в рамките на 240 часа. След успешно приключване на практиката, на учениците ще се изплатят стипендии.