В стремежа си за обогатяване на знания и придобиване на нови умения при подготовка за немска или английска езикова диплома възпитаниците на Езикова гимназия продължават да работят по международен проект с Лондонското международно училище ACS Hillingdon. Представители на двете гимназии отново ще осъществят благотворителна дейност в Дома за деца, лишени от родителски грижи "Димчо Дебелянов" в гр.Силистра както през есента на 2010г. Учениците ще покажат и докажат на приятелите си, семейството си и обществото, че доброволческата дейност допринася за изграждането на европейска идентичност, вкоренена в ценности и е катализатор за постигане на взаимно разбиране между хората в обществото и в цяла Европа. На работни срещи по проекта в гр. Силистра през 2011г. и в гр. Лондон през 2012г. младежите ще представят различните култури, традиции и езици, но също и общите ценности , които ни правят единни в многообразието По този начин гимназистите от двете учебни заведения ще обогатят познанията си за различни култури и ще осъзнаят, че независимо от каква раса, религия, етнически произход или вероизповедание или страна са младите хора, те имат равни възможности за надграждане на своите езикови компетенции на различни езици, имат равни възможности за доброволческа дейност, имат равни човешки права, имат равни възможности да покаже на хората, че са бъдещето на страната си и, разбира се, да се гордеят с делата си.