За поредна година ученици от Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев" доказаха, че са знаещи и можещи млади хора.

От една седмица в училището се провеждат държавните квалификационни изпити по теория и практика за придобиване на трета квалификационна степен: "Строителен техник". Тази година на изпит се явиха ученици от 12 и 13 клас. Те показаха, че са овладели тънкостите на професията и могат да се реализират успешно като технически ръководители на строителни обекти; управители на строителна фирма; проектанти в проектантски бюра и фирми; техници в отдели по УТ в общините; капитално строителство към различни фирми, мениджът - консултанти.

През годините на своето обучение учениците получиха професионални компетенции по:

- Проектиране, инвестиране, техническо ръководство;

- Английски език;

- Информатика, инф. технологии, компютърно програмиране, интернет и приложение на програмните продукти в строителството (Auto Cad);

Желаем успех в живота на момичетата и момчетата от Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев", град Силистра.

През новата учебна година ще се приемат ученици по специалностите:

- "Строителство и архитектура с разширено изучаване на английски език" (прием след 7 клас);

- "Строителство и архитектура" (прием след 8 клас);

- "Армировка и бетон" (прием след основно образование - задочна форма на обучение);